Selecteer een pagina

Trainingen voor een veilige werk omgeving

PKBHV

Welkom op de website van PKBHV. Op deze website vindt u de standaard trainingen die wij verzorgen. Bent u op zoek naar een andere training, neem dan gerust contact op.

pkbhv

Wat kan PKBHV voor uw bedrijf betekenen?

PKBHV verzorgt onder meer de volgende standaard en op maat gesneden trainingen en opleidingen:

BHV

Bij incidenten of calamiteiten komen de bedrijfshulpverleners (bhv’ers) binnen de organisatie direct in actie. Ze verlenen eerste hulp bij ongevallen, ze bestrijden een beginnende brand of ze ontruimen een gebouw of terrein.

EHBO

Onze EHBO instructeurs zijn gecertificeerde ambulanceverpleegkundigen of ambulance chauffeurs.

VCA

De VGM Checklist Aannemers (VCA) eist dat medewerkers in diverse branches in de Nederlandse industrie voldoende kennis hebben van VGM (Veiligheid Gezondheid en Milieu). Hiervoor zijn door Nikta VCA examens ontwikkeld voor basisveiligheid (VCA).

Ademlucht bescherming

Deze training is bedoeld voor medewerkers die werkzaam zijn in bedrijven met een risicoprofiel waarbij het gebruik van onafhankelijke ademlucht noodzakelijk.

Gasmeten

Gasmeten is van essentieel belang in een  omgeving waar het vermoeden bestaat dat er op een werkplek sprake is van zuurstoftekort of – verrijking, aanwezigheid van een explosie gevaarlijk mengsel en/of toxische stoffen.

Besloten ruimtes

Werken in besloten ruimtes is een praktische training voor alle medewerkers die indirect te maken hebben met en/of moeten gaan werken in besloten ruimtes.

EHBO

Tijdens een calamiteit waarbij een ambulance gewenst is, staat u als hulpverlener in principe de eerste 8 minuten er alleen voor.Onze EHBO instructeurs zijn gecertificeerde ambulanceverpleegkundigen of ambulance chauffeurs. Zij zullen tijdens de training u voldoende handvaten meegeven volgens de “VL-ABC methode” om het slachtoffer zo goed mogelijk te behandelen totdat de ambulance is gearriveerd.

Uiteraard is een training bij uw bedrijf op locatie mogelijk. Er wordt dan een maatwerk training verzorgd met de voor uw geldende bedrijfsrisico’s en eventuele andere wensen.Bij een havenbedrijf gebeuren bijvoorbeeld andere ongelukken dan in een zorginstelling.Wel zo prettig dat u dan een op maat gesneden training krijgt.

EHBO kennis is voor iedereen van levensbelang. Weet u wat u moet doen?

Na het met goed gevolg doen van het EHBO examen bij PKBHV verkrijgt u via ons het persoonsgebonden NIKTA certificaat, dat door de ISO 17024 normering zowel in Nederland als in het buitenland (behoudens enkele uitzonderingen op het gebied van regelgeving) geldig is.

Duur van de opleiding:
1 dag.

Prijs
€159,- excl. btw. Per persoon.

Cursus vindt doorgang bij minimaal 6 personen.

Herhalingstraining
duur: 1 dag.

Prijs
€159,- excl.btw. Per persoon.

Cursus vindt doorgang bij minimaal 6 personen.

Bent u geïnteresseerd geraakt naar de mogelijkheden die PKBHV te bieden heeft, neem dan gerust contact op.

 

IMG_8305

BHV/BHV Herhaling

Bij incidenten of calamiteiten komen de bedrijfshulpverleners (bhv’ers) binnen jouw organisatie direct in actie. Ze verlenen eerste hulp bij ongevallen, ze bestrijden een beginnende brand of ze ontruimen een gebouw of terrein. Waar dit nodig is, alarmeren zij de brandweer, politie en ambulance.

PKBHV levert MAATWERK, dit houdt in dat de opleiding op uw locatie wordt verzorgd als dit mogelijk is. PKBHV zorgt ervoor dat voor u de juiste opleiding/training met kwaliteit wordt verzorgd.

Zoekt u een leuke en vooral een leerzame opleiding of herhalingstraining, dan bent u bij PKBHV aan het juiste adres.

Wist u dat het verplicht is door de ARBOWET dat u de bedrijfshulpverlening georganiseerd moet hebben?

PKBHV zorgt ervoor dat u opgeleid en getraind blijft op het gebied van bedrijfshulpverlening.

Doelgroep:
Iedereen kan opgeleid worden tot BHV’er. Er is geen vooropleiding vereist.

Cursusduur:
Opleiding is mogelijk in 1 dag in combinatie met e-learning.

Prijs:

  • Opleiding met PKBHV certificaat €249,- pp. Excl.btw.
  • Opleiding met NIKTA certificaat €279,- pp. Excl.btw.
  • Opleiding met NIBHV certificaat €289,- pp. Excl.btw.

 Alle certificaten zijn 1 jaar geldig.

BHV Herhaling

Nadat u de opleiding bedrijfshulpverlener heeft gevolgd, dient u na 1 jaar een herhalingscursus te volgen.
Tijdens deze training wordt uw kennis weer opgefrist en zodoende blijft u up to date. Uiteraard kan dit bij u op locatie gegeven worden.

Cursusduur: 1 dag

Prijs:

  • Herhaling PKBHV certificaat €149,- pp. Excl.btw.
  • Herhaling NIKTA certificaat €169,- pp. Excl.btw.
  • Herhaling NIBHV certificaat €179,- pp. Excl.btw.


Let op!
Bij het boeken van een opleidings- en/of herhalingscursus dient de groep uit minimaal 6 personen te bestaan.

 

De deelnemer kan na het volgen van deze training op een veilige en verantwoorde wijze een onafhankelijk ademluchttoestel of -systeem gebruiken, controleren en kent de mogelijkheden en beperkingen tijdens het gebruik van het ademluchttoestel.

Deze training is bedoeld voor medewerkers die werkzaam zijn in bedrijven met een risicoprofiel waarbij het gebruik van onafhankelijke ademlucht noodzakelijk is.

Denk aan (Petro)chemische fabrieken, besloten ruimtes, werken aan waterzuivering en riolering, etc.

Heeft u in uw bedrijf een BHV-PLUS organisatie met gebruik van adembescherming, dan leren wij uw medewerkers ook de technieken en tactieken voor het gidsen en ondersteunen van de brandweer.

Uiteraard kan deze training op uw locatie verzorgd worden.

Cursusduur: 1 dag

Prijs: €299,- ex btw p.p

Geldigheid certificaat: 3 jaar.

Gasmeten

Gasmeten is van essentieel belang voor de veiligheid van uw medewerkers!

Doelgroep:
Werkt u in een omgeving waar het vermoeden bestaat dat er op een werkplek sprake is van zuurstoftekort of – verrijking, aanwezigheid van een explosiegevaarlijk mengsel en/of toxische stoffen. Dan is een gasmeting een MUST! Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij het werken in besloten ruimten, zoals opslagtanks of kelders, riolen en zelfs op de boerderijen komt dit voor (gierput).

De volgende opleidingen zijn mogelijk:

Opleiding gasmeetbevoegde met certificaat PKBHV.

Wanneer u de cursus Gasmeten heeft gevolgd en door uw werkgever als zodanig bent aangewezen, bent u bevoegd tot het uitvoeren van gasmetingen op de werkplek.

Einde cursus ontvangt u een certificaat gasmeetbevoegde van PKBHV.

Cursusduur:
1 dag.

Geldigheid certificaat:
2 jaar.

Prijs:
€199,- excl.btw. pp.

Gasmeten voor BHV / First Responder (NIKTA)

Voor een BHV- of een First Responder-organisatie kan het nodig zijn, gezien de uitkomsten van de RI&E en de daaruit voortvloeidende restrisico’s, alsmede de maatgevende factoren, dat de BHV’ers of First Responders tijdens een incident metingen uitvoeren op de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en de uitkomsten correct interpreteren. Vervolgens kunnen zij gericht actie ondernemen. Maar ook Veiligheidswachten dienen met gasmeetapparatuur om te kunnen gaan.

In deze certificatieregelingen komen alles aspecten van gasmeten aan bod, afgestemd op de specifieke situatie op een bedrijf.

Cursusduur:
1 dag.

Geldigheid NIKTA certificaat:
1 jaar.

Prijs:
€199,- excl.btw. pp.

Gasmeten niveau 2 (NIKTA)

Gasmeten Niveau 2 gaat verder dan Gasmeten voor BHV / FR. Deze laatste heeft een beperkte scope gericht op het meten van een gering aantal stoffen (waarvan bekend is dat ze op het terrein aanwezig kunnen zijn) bij een incident.
Gasmeten Niveau 2 is bedoeld voor medewerkers die frequent gasmetingen moeten uitvoeren (zoals veiligheidswachten besloten ruimte en Industrieel Brandwachten) en daardoor uitgebreide kennis van en vaardigheden in gasmeten moeten hebben.

Cursusduur:
2 dagen.

Geldigheid certificaat:
3 jaar.

Prijs:
€299,- excl.btw. pp.

Gasmeten SOG BASIS

Doelgroep:
U werkt op een (petrochemisch) bedrijfsterrein waar u op de werkplek gasmetingen moet uitvoeren en de meetgegevens hiervan moet interpreteren.

Toelatingseisen:
geldig diploma B-VCA of VOL-VCA indien u een SOG-examen wilt afleggen.

Cursusduur:
2 dagen.

Geldigheid certificaat:
3 jaar.

Prijs:
€449,- excl.btw pp. (inclusief examen)

Herhalingscursussen gasmeten duurt 1 dag.

PKBHV certificaat

Prijs:
€129,- excl.btw. pp.

Gasmeten BHV/First Responder €129,- excl.btw. pp.

Gasmeten Niveau 2 €199,- excl.btw pp.

SOG Herhaling €299,- excl.btw pp.

 Voor opleidingen en herhalingen dient de groep minimaal 6 personen te zijn.

Werken in besloten ruimtes 

Werken in besloten ruimtes is een praktische training voor alle medewerkers die indirect te maken hebben met en/of moeten gaan werken in besloten ruimtes. Veiligheid is het bewust nemen van een aanvaardbaar risico, wel zo prettig als u de risico’s kan herkennen.

De cursus veilig werken in besloten ruimten is bedoeld voor medewerkers van bijvoorbeeld gemeentes, waterschappen, installatiebedrijven en overige technische bedrijven welke het certificaat “veilig werken in besloten ruimten” willen behalen.

Het doel van de cursus veilig werken in besloten ruimten is om medewerkers inzicht te geven over de risico’s, de verschijningsvormen en maatregelen bij van besloten ruimten. Deze training wordt in-company verzorgd met als voordeel dat de training specifiek op uw bedrijf(risico’s) is gericht.

Door het volgen van de training ‘veilig werken in besloten ruimtes’ bij PKBHV voldoen zowel de werkgever als de werknemer aan de in de Arbowet gestelde eisen van voldoende instructie en aantoonbare deskundigheid.

Cursusduur 1 dag

Prijs €189,- pp. Excl.btw.

Certificaat is 3 jaar geldig.

 

 

 

 

VOL-VCA cursus voor leidinggevenden

De afkorting VOL-VCA (of VCA-VOL) staat voor Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden. Zowel operationeel leidinggevenden als ZZP’ers die aan de VCA normen willen voldoen, moeten over dit VOL-VCA diploma beschikken. Het VOL-VCA diploma is verplicht voor leidinggevenden die werkzaam zijn voor een opdrachtgever of bedrijf die VCA verplicht stellen. Vooral in de petrochemie is dit onder andere een vereiste.

Cursusduur: 1 dag.

De cursusdag voor VOL-VCA duurt één dag en wordt afgerond met een digitaal VCA examen. Aan het einde van de middag wordt het VCA examen afgenomen door een onafhankelijk examenbureau. Dit examen duurt ongeveer een uur. Als je hiervoor slaagt, ontvang je je VCA VOL certificaat. Dit certificaat is tien jaar geldig.

Deze cursus kan bij u op locatie verzorgd worden bij minimaal 8 personen.

Prijs: €199,- excl.btw. pp Inclusief examen.

B-VCA (Basisveiligheid):
Met het B-VCA diploma laat u zien dat u de basiskennis bezit van VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) zoals die gesteld is door VCA.
U geeft daarmee dus aan dat u veilig kunt werken en daarbij rekening houdt met het milieu en de gezondheid van uzelf en anderen. 

Voor wie?
Als u aan de slag gaat voor een aannemer, dan moet u in de meeste gevallen een B-VCA diploma hebben. Bijvoorbeeld als u op een bouwterrein of in een risicovolle omgeving werkt. 
Waarom een B-VCA examen?
Uw werkgever en opdrachtgevers willen dat er veilig wordt gewerkt, zodat niemand iets overkomt. Met een B-VCA diploma op zak weet u wat er van u verwacht wordt. 
Wat houdt het B-VCA examen in?
De B-VCA bestaat uit kennis over onder meer de wet-en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en handelingen en het treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen.

Cursusduur: 1 dag

De cursusdag voor B-VCA duurt één dag en wordt afgerond met een digitaal VCA examen. Aan het einde van de middag wordt het VCA examen afgenomen door een onafhankelijk examenbureau. Dit examen duurt ongeveer een uur. Als je hiervoor slaagt, ontvang je je VCA VOL certificaat. Dit certificaat is tien jaar geldig.

Deze cursus kan bij u op locatie verzorgd worden bij minimaal 8 personen.

Prijs: €189,- excl.btw. pp Inclusief examen.

 

Een andere kijk op straalpijpvoering

Tijdens de training “een andere kijk op straalpijpvoering” komen er verschillende technieken en tactieken voorbij. Er wordt gekeken naar de voordelen en nadelen van de verschillende technieken en tactieken en is er ruimte voor discussie.

Straalpijpvoering behoort tot de basisvaardigheden bij brandbestrijding. Een goede beheersing en toepassing van de straalpijp is onmisbaar voor eigen veiligheid en een effectieve inzet. Maar ook een juiste keuze in het gereedschap telt zeker mee!

Doelgroep en doel
Brandweermensen en hulpverleners die ingezet worden bij binnenbrandbestrijding waarbij onderscheid kan worden gemaakt tussen uitvoerend en leidinggevend niveau.

Na het volgen van de training is de cursist bekend met:

  • De verschillende blustactieken (offensief en defensief);
  • Verschillende effectieve straalpijpvoeringstechnieken;
  • Voorkomen en beperken van pyrolyse;
  • Deurprocedure

De hulpverlener is na het volgen van de training bekend met de verschillende straalpijptechnieken en het toepassen ervan. Tevens is hij of zij in staat om op een zo effectieve en efficiënte mogelijke wijze een brand te bestrijden met water en/of schuim, waarbij eigenveiligheid voorop staat.

Inhoud
De training bestaat uit een theoretische voorbereiding, ondersteund met praktijkvoorbeelden en cases, gevolgd door een praktisch deel met uw eigen materieel. Wilt u echter op een oefencentrum deze technieken en tactieken trainen, vraag dan naar de mogelijkheden voor ondersteuning door PKBHV.

Duur
De training duurt een dagdeel (4 uur).

Kosten
Op aanvraag. (groep van max 12 personen)

Bent u voor uw korps of bedrijfsbrandweer op zoek naar een externe instructeur voor brandweertrainingen? Ook dan kan PKBHV u van dienst zijn. Basis brandweerzorg met bijvoorbeeld onderwerpen brandbestrijding, technische hulpverlening en IBGS is allemaal mogelijk.

Gasmeten voor brandweer.

(Druklucht)schuim trainingen voor uw korps/bedrijfsbrandweer.
Een andere kijk op straalpijpvoering, durft u de discussie aan?
Neem gerust contact op.

Neem vrijblijvend contact op.

De cursussen van PKBHV kunnen op locatie worden gegeven, hetgeen vele voordelen biedt:

R

Geheel afgestemd op uw bedrijfssituatie

R

Gecertificeerde instructeurs

R

Theorie wordt direct getoetst aan de praktijk

Contact formulier

PKBHV

certificeringen

Samen met u zorgen we voor een veilige werkomgeving die voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving. Certificering kan volgens de eisen van het NIBHV, deze is landelijk erkend. Heeft u liever een certificering volgens de internationale standaard NEN-EN-ISO 17024, dan kiest u voor NIKTA. Opleiding en trainingen van zowel NIBHV en NIKTA worden geheel verzorgd door PKBHV op uw locatie!

Nikta

NIKTA is de grootste certificatie-instelling in Nederland die
persoonscertificaten BHV en Acute Zorg uitgeeft volgens de internationale standaard NEN-EN-ISO/IEC 17024.

NIKTA

PKBHV kan onder andere de volgende opleidingen en of trainingen verzorgen met NIKTA-certificering op uw locatie:

• Bedrijfshulpverlening
Bedrijfshulpverlening Module Kind en Omgeving
Ploegleider Bedrijfshulpverlening
Adembescherming voor BHV/First Responder
BHV voor Petrochemie
BHV voor de Rijn- Binnen- en Kustvaart
BHV voor GGZ-instellingen
First Responder

Tevreden klanten

Reviews

Wilt u weten hoe anderen de trainingen van PKBHV ervaren en beoordelen? Zie onder de reviews. We zijn natuurlijk ook benieuwd naar uw ervaring!

Hallo Patrick,
Het heeft de kennis weer vergroot voor met name de ‘’jongere’’ brandwachten.
Voor de overige personen was het een oja moment, echter het bewust worden van de worplengte van de korte puls techniek was echt nodig.
Nu hoop ik dat deze les ertoe gaat bijdragen dat we de juiste tools gaan gebruiken tijdens binnen brandbestrijding.
Ook deze les heeft ertoe bijgedragen dat het veiligheidsbesef heeft verhoogt.
Ga vooral zo door zodat we ons vak beter en veiliger uitvoeren.
Namens de ploeg bedankt voor de les.

Patrick Hakbijl

Brandweer Rotterdam

PKBHV

Wij werken uitsluitend met professionele trainers die werkzaam zijn als hulpverlener bij de brandweer of ambulancediensten. Al onze trainers zijn bevoegd om een training of opleiding te verzorgen via landelijke richtlijnen.

Follow us